SAB-HEY

Konsep Bakat

ggg111

SIBER

Konsep Bakat

Humanisme sebagai asal-inovasi dan pembangunan ketegaran dan fleksibiliti

Sumber manusia adalah sumber syarikat yang paling berharga.Orang adalah salah satu faktor aktif dan kreatif dalam sesebuah syarikat.Sebahagian besar kejayaan syarikat bergantung kepada kejayaan pengurusan sumber manusia.Sumber manusia boleh diubah menjadi modal insan melalui peruntukan, latihan, insentif dan pembangunan.Ia adalah daya saing teras syarikat sama seperti modal mata wang dan modal material.Melalui hampir 30 tahun pembangunan, syarikat telah membentuk nilai teras pengurusan sumber manusia "berorientasikan kemanusiaan, inovasi dan pembangunan ketegaran dan fleksibiliti".Berdasarkan prinsip asas "etika, keupayaan, ketekunan, dan prestasi", syarikat telah mewujudkan dasar dan prosedur "pemilihan, penanaman, penggunaan dan pengekalan" sumber manusia Sempurna saintifik.